Suprostavljanje protivprirodnom izobličavanju ljudskog uma

Ukoliko primetite da neko na razne načine pokušava i uspeva da nekog Vama bliskog uvuče u neke radnje tako što će mu, narodski rečeno, isprati mozak, pozovite nas. Često se dešava da ljudi budu žrtve nekih veoma veštih manipulatora koji uspevaju da ih uvedu u sekte, narkomaniju, loše investicije, ostavljanje porodice i slično. Mi možemo da saznamo i prikupimo sve što je potrebno da osobu koja je žrtva vratimo na pravi put. Savetovanje u ovoj oblasti je veoma teško i nekada dugotrajno, jer žrtva često dugo ne može da uoči da neko njom manipuliše. Svakako, sve je rešivo ali je najbolje da se ne čeka puno, već da se krene u rad što pre.