Maloletnička delikvencija

Svi oblici delinkventnog ponašanja mladih mogu se svrstati u četiri kategorije: radnje destruktivno uperene protiv integriteta drugih ličnosti, radnje destruktivno uperene protiv vlasništva i materijalnih dobara drugih, radnje povlačenja i radnje samouništenja. Postoji i podela koja u oblike delinkvencije uključuje: prestupe krivično-pravnih normi, prestupe prekršajnih normi i prestupe moralnih normi. U užem i najčešće korišćenom smislu, pod delinkvencijom se podrazumevaju različiti oblici devijantnog i nekomformističkog ponašanja dece i maloletnika kojima se krše neke od društvenih moralnih, prekršajnih i krivičnih normi.
Kako da prepoznate da li je neko delinkvent: najčešći oblici maloletničke delinkvencije su: asocijalna ponašanja, različiti oblici prekršaja, imovinski delikti i delikti protiv života i tela.

Odrastanje je vrlo dinamičan proces. Mladost je razdoblje života u kojem se pojedinac suočava sa različitim problemima i zadacima koji se pred njega postavljaju. To je ujedno i najintenzivnije kognitivno, emotivno i konativno razdoblje koje je obeleženo sticanjem znanja i usvajanjem različitih navika, sudova, vrednosti, stavova. Jedan od najvećih zahteva je izgradnja vlastitog identiteta i potraga za odgovorima na brojna pitanja.

Kod mladih se javlja potreba za druženjem i uključivanjem u društveni život šire zajednice kroz pripadanje određenim vršnjačkim grupama i društvima. Ako se pojedinac uključi u određenu skupinu koju društvo identifikuje kao pozitivnu grupu koja neguje i promiče određene pozitivne vrednosti i ciljeve, imajući u vidu poštovanje normi i zahteva šire okoline onda možemo govoriti o zadovoljavajućem uključivanju. Međutim, u nekim manje kontrolisanim uslovima mladi se udružuju i identifikuju s devijantnim grupama tražeći sebi slične sa istim psihičkim i društvenim problemima a kao cilj i sadržaj njihovo druženje postaje obeleženo nasiljem, zavisnošću, različitim kaznenim delima i to sve kao sastavni deo rituala grupe. Takvo uključivanje prouzrokuje devijantno ponašanje koje često prerasta u delinkvenciju i kaznena dela te postaje pretnja široj zajednici.

Postoji podatak po kome 80% maloletnika koji prvi put prođu sudski postupak, nikad više se ne pojave pred sudom kao izvršioci krivičnih dela.

Ali, takođe, postoji veliki rizik da će maloletni prestupnici koji dođu u sukob sa zakonom nastaviti putem kriminala. Intervencije u ranom stadijumu mogu doprineti odbacivanju devijatnog ponašanja. One imaju za cilj smanjenje broja maloletnika koji nastavljaju putem kriminala.
Tretman u centrima za socijalni rad, savetovalištima i vaspitnim ustanovama nije dovoljno praćen da bi se njegovi efekti mogli oceniti.

Za pun uspeh neophodno je uključiti celu porodicu, posebno roditelje. Rad samo sa prestupnikom, ma koliko roditelji to najviše voleli, obično je nedovoljan.

*** Nijedan dan ne treba početi i završiti bez truda. Da ostavimo makar crticu, makar jednu petlju, lepu reč… Bar jednu malu kariku, kao sponu između danas i sutra.***

Ukoliko primetite da Vaše dete ili neko blizak Vama ima karakteristike delinkventa, pozovite nas, a naš stručni, pedagoško-psihološki tim će Vam maksimalno pomoći u suzbijanju ovog problema.